T-356/2014 UP Javna nabavka dobara - Sistem video nadzora na objektu TS 110/10(20)kV Jagodina 3

3.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.12.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.12.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru