T-361/2014 UP Javna nabavka radova - Radovi na TS 110/10kV "Kruševac" 3

10.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru