T-364/2014 UP Javna nabavka radova - Zamena zaštite i priprema za daljinsko upravljanje u TS 110kV "Ćuprija"

27.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru