T-365/2014 UP Javna nabavka radova - Zamena zaštite i priprema za daljinsko upravljanje u TS 110kV "Paraćin 3"

25.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru