T-366/2014 UP Javna nabavka radova - Zamena zaštite i priprema za daljinsko upravljanje TS 110kV "Kosjerić"

20.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

4.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru