T-369/2014 UP Javna nabavka radova - Radovi na zameni zaštite i pripremi za daljinsko upravljanje TS 35/10kV "Valjevo 3"

26.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru