T-370/2014 UP Javna nabavka radova - Radovi na zameni zaštite i pripremi za daljinsko upravljanje TS 35/10kV "Kupci"

16.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

9.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.1.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

18.2.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka