T-370/2014 UP Javna nabavka radova - Radovi na zameni zaštite i pripremi za daljinsko upravljanje TS 35/10kV "Kupci"

27.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.11.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka