T-371/2014 UP Javna nabavka radova - Radovi na zameni zaštite i pripremi za daljinsko upravljanje TS 35/10kV "Paraćin 2"

10.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru