T-371/2014 UP Javna nabavka radova - Radovi na zameni zaštite i pripremi za daljinsko upravljanje TS 35/10kV "Paraćin 2"

4.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.11.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka