T-375/2014 UP Javna nabavka usluga - Građevinsko zanatski i enterijejrni radovi na odmaralištu u Vrnjačkoj Banji

26.09.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru