T-397/2014 UP Javna nabavka radova - Izrada novih i rekonstrukcija postojećih uljnih kada, odvodnih kanala i uljnih jama

15.1.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.1.2015. godine
Obaveštenje o roku za podnošenje ponuda

15.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

15.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

15.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.