T-458/2014 UP Javna nabavka usluga - Usluga servisiranja i ispitivanja PP opreme i sredstava

30.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

05.05.2014. godine
Dopuna konkursne dokumentacije

05.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru