T-459/2014 UP Javna nabavka usluga - Servisiranje i zamena delova penjalica

9.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

7.10.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

7.10.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

9.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

9.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

9.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

9.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

9.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

9.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

9.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

9.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

9.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

9.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

9.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.