T-468/2014 UP Javna nabavka usluga - Servisiranje i zamena delova Dreger aparata

11.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

1.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

1.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

1.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

1.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

1.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

1.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

1.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

1.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

1.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

1.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.