,

T-496/2014 UP Javna nabavka dobara - Rekonstrukcija sistemske sale

21.1.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.2.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.2.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru