T-51/2014 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

27.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

04.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.06.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

06.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.06.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

11.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.06.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

19.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.06.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

20.06.2014. godine
Obaveštenje o produžavanju roka za podnošenje ponuda

27.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.06.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

08.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

08.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.07.2014. godine
Obaveštenje o produžavanju roka za podnošenje ponuda

15.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

15.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

15.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

15.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 13.

15.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 14.

16.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

16.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 16.

16.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

16.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 05.

16.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 01.

16.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 15.

16.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.

18.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 07.

18.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 09.

22.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 08.

24.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 15.