T-54/2014 UP Javna nabavka dobara - Oprema za sistemsku salu - Klima uređaji za sistemsku salu

19.6.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.6.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

18.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru