T-543/2014 UP Javna nabavka usluga - Održavanje lokalnih štampača i punjenje tonera

20.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru