T-55/2014 UP Javna nabavka dobara - Dobra sa ugradnjom za TS 110/35/10 kV KOPAONIK

19.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.1.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

20.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.1.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

24.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru