T-58/2014 UP Javna nabavka dobara - Oprema za manipulaciju i odlaganje otpada (kontejneri, posude, kadice i sl.)

12.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.12.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka