T-583/2014 UP Javna nabavka - Rekonstrukcija relejne zaštite i automatizacija u Ogranku Kruševac

26.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.10.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

24.10.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

3.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru