T-586/2014 UP Javna nabavka usluga - Zamena gromobrana i otklanjanje nedostataka na gromobranskoj instalaciji uz izradu pripadajućih projekata

31.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.3.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

29.6.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

15.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru