T-595/2014 UP Javna nabavka usluga - Fiksne telefonije

26.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.07.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

25.07.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

9.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru