T-596/2014 UP Javna nabavka dobara - Usluga održavanja SDU, upseva i registrofona

06.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

7.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru