T-597/2014 UP Javna nabavka - Servisiranje i popravka relea

25.09.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

16.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

16.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

16.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

16.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

16.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

16.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

16.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

16.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

16.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

16.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.