T-607/2014 UP Javna nabavka usluga - Usluga održavanja telefonskih centrala

4.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.12.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.12.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

25.12.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

9.2.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka