T-608/2014 UP Javna nabavka usluga - Održavanje merno ispitnih sistema u mernim kolima

17.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.7.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

1.8.2014. godine
Pojašnjenje konursne dokumentacije

1.8.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

4.8.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru