T-609/2014 UP Javna nabavka usluga - Usluge projektovanja digitalnih telekomunikacionih sistema za daljinski nadzor

6.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

31.12.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

4.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru