T-611/2014 UP Javna nabavka usluga - Usluga održavanja SCADA, SRC i PUPIN

05.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

29.05.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

29.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

29.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

04.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru