T-616/2014 UP Javna nabavka usluga - Usluge održavanja vozila

9.4.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.4.2014. godine
Ispravka konkursne dokumentacije

30.4.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.4.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

6.5.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

6.5.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

9.5.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

16.5.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.6.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.

17.6.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.

17.6.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 5.

17.6.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 6.

17.6.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 7.

17.6.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 8.

17.6.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 9.

17.6.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 10.

17.6.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 12.

25.6.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.

26.6.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

1.7.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

8.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

8.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

8.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

8.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

1.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

09.10.2014. godine
Obaveštenje o Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda

12.11.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 6.

12.11.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 9.

12.11.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.