T-621/2014 UP Javna nabavka usluga - Sanacija kontaminiranog zemljišta

19.09.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.09.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru