T-64/2014 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

16.09.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

1.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.