T-677/2014 UP Javna nabavka usluga - Održavanje softvera antivirus zaštite

29.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru