T-685/2014 UP Javna nabavka usluga - Servisiranje i ispitivanje indikatora napona

20.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.12.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.

14.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

14.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.

14.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 4.

14.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 5.

14.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 6.

14.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 7.

14.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 8.

14.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 9.

14.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 10.

14.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 11.