T-687/2014 UP Javna nabavka dobara - Dobra za novogodišnju propagandnu produkciju

18.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.11.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

27.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.12.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.12.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

16.12.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

26.12.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.2.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka