T-691/2014 UP Javna nabavka usluga - Priprema i štampa lista "Elektrosrbija"

04.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru