T-698/2014 UP Javna nabavka usluga - Oglašavanje u lokalnim medijima

22.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.12.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka