T-707/2014 UP Javna nabavka dobara - Dobra za centralni magacin u Sijaćem polju

16.1.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.1.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

25.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru