T-708/2014 UP Javna nabavka usluge - Projektovanje - izrada investiciono tehničke dokumentacije

29.1.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.2.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.2.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

18.2.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.2.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru