,

T-709/2014 UP Javna nabavka usluga - Izrada glavnog projekta zaštite od požara i glavnog projekta sistema za rano otkrivanje i dojavu požara

19.1.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.2.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

7.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

7.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

7.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.