T-716/2014 UP Javna nabavka usluga - Usluge restorana

09.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

03.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

07.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.