T-87/2014 UP Javna nabavka dobara - Serveri, uređaji jedinice trake, personalni računari, telekomunikacioni uređaji, sistem za neprekidno napajanje

15.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

9.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

11.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

11.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

11.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

11.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.