ODS–KV–0018–15 Javna nabavka radova - Radovi sa isporukom dobara za TS 110/35kV "Ivanjica"

5.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.1.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

25.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.2.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

2.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.2.2016. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2.2.2016. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

4.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.2.2016. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

4.2.2016. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

19.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.2.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

24.2.2016. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

3.3.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.3.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.7.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

26.9.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru