ODS–KV–0041–15 Javna nabavka usluga - Dobra za održavanje poslovne zgrade u Upravi Društva

27.11.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.12.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.2.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

18.3.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru