ODS–KV–0065–15 Javna nabavka usluga - Tehnički pregled EEO 110kV i 35kV

17.12.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.1.2016. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

18.1.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

7.3.2016. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

15.4.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu