ODS–KV–0067–15 Javna nabavka usluga - Usluga ispitivanja uslova radne okoline

4.12.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

9.12.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.12.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.12.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.2.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

24.3.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

24.3.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

24.3.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

24.3.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

24.3.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

24.3.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.