ODS–KV–0081–15 Javna nabavka usluga - Projektovanje - izrada investiciono tehničke dokumentacije

14.12.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.12.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.12.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

31.12.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

4.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

5.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

5.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

5.1.2016. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

6.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.3.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

28.4.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

28.4.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

28.4.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

28.4.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

28.4.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.