ODS–KV–0111–15 Javna nabavka radova - Radovi na TS 110/35 Guča

10.12.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.12.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.12.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.12.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

31.12.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

8.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.3.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

27.4.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru