ODS–KV–0158–15 Javna nabavka usluga - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

25.12.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.12.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

29.12.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.3.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

27.4.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru